Prövningstillstånd meddelat i mål om intensivövervakning med elektronisk kontroll

2020-03-11

Fråga om vilken betydelse behov av tolk har vid prövningen av om det finns särskilda skäl som talar mot verkställighet utanför anstalt (Mål nr 6383-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4356-19).