Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om bl.a. mord och människorov

2018-12-10

 Uddevalla tingsrätt har idag beslutat att dom i mål gällande bland annat mord och människorov kommer att meddelas den 19 december 2018 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillsyn över offentlig upphandling

2018-12-10

 Ett beslut av Konkurrensverket i dess egenskap av tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen har ansetts överklagbart. Beslutet har undanröjts eftersom verket ansetts ha agerat utanför sin kompetens.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-12-07

 (Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt) Paintball har ansetts utgöra idrott.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande i frågan om hyrbilsfirma överför musik från sina bilar till allmänheten

2018-12-07

 Upphovsrättsorganisationen Stim har yrkat ersättning från ett biluthyrningsföretag. Stim har gjort gällande att den som hyr ut bilar utrustade med radio tillgängliggör musikaliska verk för allmänheten i upphovsrättslig mening. Tingsrätten och hovrätten har kommit fram till att biluthyrningen innebar att upphovsrättsligt skyddad musik gjorts tillgänglig för allmänheten.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om mervärdesskatt

2018-12-07

 Högsta förvaltningsdomstolen frågar EU-domstolen om det är förenligt med mervärdesskattedirektivet att kräva att en köpare av en fastighet ska justera avdrag för ingående skatt som en tidigare ägare av fastigheten har gjort.

Share Öppna i ny flik

En motorcykel som köpts för brottsskadeersättning fick inte utmätas

2018-12-07

 En man som utsattes för allvarlig brottslighet fick brottsskadeersättning för personskada och kränkning. Han köpte en motorcykel för en del av ersättningen. Kronofogdemyndigheten beslutade att utmäta motorcykeln för mannens skulder.

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer man för mord i Vetlanda

2018-12-07

 Eksjö tingsrätt dömde i september en man för mord, mordförsök och grov misshandel till 18 års fängelse. Även hovrätten dömer mannen för mord. Hovrätten dömer dock mannen för grov misshandel i stället för mordförsök och misshandel i stället för grov misshandel. Till följd av detta sätts straffet ned till 16 års fängelse

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplan i mål om mord

2018-12-06

 Åklagaren har väckt åtal mot en 29-årig man för mord. Enligt åtalet har mannen i april 2018 dödat en kvinna i Åhus. Huvudförhandlingen är planerad enligt följande.

Share Öppna i ny flik

Lantmäteriets beslut om servitutsbildning rörande Lycksele flygplats står fast

2018-12-06

 Mark- och miljödomstolen ändrar inte Lantmäteriets beslut om bildande av ett servitut som ger Lycksele kommun rätt att avverka höga träd kring Lycksele flygplats

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-12-06

 Högsta förvaltningsdomstolen har i ett förhandsbesked tagit ställning till om av arbetsgivaren bekostad information och rådgivning till en anställd om dennes pensionsförmåner m.m. är en skattepliktig förmån.