Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingsplan i mål om mord

2018-12-06

 Åklagaren har väckt åtal mot en 29-årig man för mord. Enligt åtalet har mannen i april 2018 dödat en kvinna i Åhus. Huvudförhandlingen är planerad enligt följande.

Share Öppna i ny flik

Lantmäteriets beslut om servitutsbildning rörande Lycksele flygplats står fast

2018-12-06

 Mark- och miljödomstolen ändrar inte Lantmäteriets beslut om bildande av ett servitut som ger Lycksele kommun rätt att avverka höga träd kring Lycksele flygplats

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-12-06

 Högsta förvaltningsdomstolen har i ett förhandsbesked tagit ställning till om av arbetsgivaren bekostad information och rådgivning till en anställd om dennes pensionsförmåner m.m. är en skattepliktig förmån.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-12-06

 Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord

2018-12-06

 Åklagaren har väckt åtal mot två män, 29 och 25 år gamla, för mord. Enligt åtalet har männen den 14 april 2018 dödat en man i Kristianstad. Åtal har också väckts mot en nittonårig kvinna för skyddande av brottsling. Enligt åtalet har kvinnan efter mordet undanröjt handlingar och på så sätt motverkat att mordet skulle uppdagas.

Share Öppna i ny flik

Häktning för obehörigt tillträde till skyddsobjekt

2018-12-06

 Södertörns tingsrätt har häktat två utländska medborgare så som på sannolika skäl misstänkta för obehörigt tillträde till skyddsobjekt mellan den 30 november och 2 december 2018 på Marinbasen Muskö i Haninge kommun.

Share Öppna i ny flik

Friande dom i mål om påstådd matchfixning

2018-12-06

 Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål där två personer har stått åtalade för grovt givande av muta. Tingsrätten har bedömt att det får anses utrett att de två åtalade personerna gjorde närmanden mot en AIK-målvakt om s.k. matchfixning, vilket målvakten genast förklarade att han inte var intresserad av. Domstolen har funnit att samtalet parterna emellan inte har haft ett...

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om mord

2018-12-05

 Åklagaren har väckt åtal mot en 29-årig man för mord. Enligt åtalet har mannen i april 2018 dödat en kvinna i Åhus.

Share Öppna i ny flik

Helsingborgs tingsrätt slutar ta emot fax

2018-12-04

 Tingsrätten har sedan tidigare slutat att skicka dokument via fax. Från och med den 1 januari 2019 kommer tingsrätten inte heller att ta emot dokument via fax.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om underhållsstöd

2018-12-04

 Frågan gäller underhållsstöd; fråga om tillämpningen av bevisbörderegeln i 18 kap. 3 § andra stycket socialförsäkringsbalken.