Friande dom i mål om påstådd matchfixning

2018-12-06

Åtalet om påstådd matchfixning gäller en allsvensk fotbollsmatch mellan AIK och IFK Göteborg som skulle ha spelats den 18 maj 2017. Den 16 maj 2017 träffades AIK-målvakten och de två tidigare fotbollsspelarna, varav en är en tidigare AIK-spelare, på en restaurang i Stockholm. AIK-målvakten kontaktade därefter sin tränare och berättade att han blivit utsatt för ett mutförsök. Efter att det uppstått misstanke om matchfixning ställdes fotbollsmatchen den 18 maj 2017 in, vilket meddelades samma dag på en presskonferens.

De tilltalade har förnekat brott. Tingsrätten friar nu de tilltalade från åtalet om grovt givande av muta.

Rättens ordförande rådmannen Carl Rosenmüller säger i en kommentar:

- Frågan i målet har varit att någorlunda exakt slå fast vad som sades på restaurangen och att sedan bedöma detta rättsligt. Ord har stått mot ord och de tilltalade har helt förnekat att de föreslagit någon matchfixning. Trots detta är det genom stödbevisning utrett att det har förekommit ett närmande mot målvakten från framför allt en av de tilltalade, liksom att detta närmande avsåg matchfixning av den kommande matchen mellan AIK och IFK Göteborg. Det är dock inte bevisat i målet att man under samtalet har varit tillräckligt konkret för att nå upp till ett straffbart mutbrott.

Tingsrätten beslutade vid huvudförhandlingen att de skadeståndsanspråk som AIK och IFK Göteborg har riktat mot fotbollsspelarna, bl.a. för förlorade biljettintäkter, ska handläggas i ett separat tvistemål. 

Domare i målet har varit rådmannen Carl Rosenmüller och tre nämndemän. Rätten är enig.  

Kopior av domen kan beställas via e-post till stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se 

  

  

 

  

Senast ändrad: 2018-12-06