Även hovrätten dömer man för mord i Vetlanda

2018-12-07

I april 2018 avled en man efter att ha knivskurits i halsen på en adress i Vetlanda. I samband med detta kom det också fram att en en annan man hade utsatts för allvarligt strypvåld strax före knivskärningen och att samma man hade blivit misshandlad på liknande sätt vid ett tidigare tillfälle.

En då 25-årig man åtalades för de tre brotten och i september dömde Eksjö tingsrätt honom för mord, mordförsök och grov misshandel till 18 års fängelse.

I hovrätten har den åtalade mannen begärt att bli frikänd. När det gäller åtalet för mord har hovrätten dock gjort i princip samma bedömning som tingsrätten. Även enligt hovrätten är det bevisat att mannen inte agerade i nödvärn, att det var fråga om en medveten och riktad knivskärning och att mannen hade uppsåt att döda. Han döms därför även i hovrätten för mord.

Hovrätten anser dock inte att det är bevisat att den åtalade mannen hade uppsåt att döda när han en kort stund före knivskärningen tog ett hårt struptag på en annan man. I stället för försök till mord döms han därför för grov misshandel. Den tredje, tidigare händelsen har hovrätten bedömt som misshandel i stället för grov misshandel.  

–        Hovrätten har bedömt mordet på samma sätt som tingsrätten gjorde. Att straffet nu bestäms till 16 års fängelse beror främst på att den åtalade mannen inte döms för försök till mord utan för grov misshandel, säger hovrättens ordförande Martin Andersson. 

Skadestånden till den avlidne mannens mor, son och sambo står kvar. Skadeståndet till den man som vid två tillfällen utsatts för strypvåld har dock satts ned med hänsyn till att hovrätten bedömt dessa brott på ett annat sätt än tingsrätten gjorde.

Senast ändrad: 2018-12-07