Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Decision concerning an application for a detention order in Case B 3167-19

2019-06-03

 Uppsala District Court has dismissed the public prosecutor’s request to detain Julian Assange in his absence. A detention order would not be in accordance with the principle of proportionality.

Share Öppna i ny flik

Handläggning av mål ang. grovt penningtvättsbrott m.m.

2019-06-03

 Det har i SVT:s nyhetsrapportering idag förekommit uppgifter om att ovan nämnda mål har överflyttats till Stockholms tingsrätt. Så är inte fallet. Målet har handlagts och handläggs fortfarande av Uppsala tingsrätt. På grund av det stora antalet tilltalade har delar av rättegången hållits i Stockholms tingsrätt och så kommer även att ske den 11-13 juni 2019 och den 18-20 juni 2109. Målet...

Share Öppna i ny flik

Ny prövning i hovrätten av synnerligen grov misshandel och grovt rån

2019-06-03

 Hovrätten frikände en man som åtalats för synnerligen grov misshandel och grovt rån. Det rörde sig om en skottlossning i Gävle. Riksåklagaren har överklagat domen och åberopat ny bevisning som medför att hovrätten ska göra en ny prövning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-06-03

 Målet gäller rätt att ta del av allmän handling. Kammarrätten i Sundsvall avslog en begäran om att få ta del av handlingar med motiveringen att uppgifterna i handlingarna omfattades av sekretess. Högsta förvaltningsdomstolen gjorde inte någon annan bedömning än den som kammarrätten gjort.  

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-06-03

 En handling som översänts till domstol för prövning av om sekretess föreligger är inkommen och därmed allmän hos domstolen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-06-03

 Handlingar som översänts till domstol för prövning av om sekretess föreligger har inte ansetts vara tillförda målet och en klagande hade därför inte rätt att ta del av dem med stöd av bestämmelsen om partsinsyn.

Share Öppna i ny flik

Misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse på skola ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning

2019-05-31

 Tingsrätten har idag beslutat att den 21-årige man som åtalats för bl.a. två explosioner på en skola i Hässleholm ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning och att han ska vara fortsatt häktad.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-05-31

 När Migrationsverket har upphävt en Schengenvisering och Polismyndigheten har fattat ett beslut om avvisning ska ett överklagande av avvisningsbeslutet prövas av Migrationsverket som första instans.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2019-05-31

 Försäkringskassans ställningstagande att inte längre betala ut assistansersättning direkt till en viss assistansanordnare utgör inte ett överklagbart beslut.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning för vårdkostnader

2019-05-31

 Fråga om vilken betydelse det fria vårdvalet har för rätten till ersättning för kostnader för vård i ett annat land inom EES-området.