Handläggning av mål ang. grovt penningtvättsbrott m.m.

2019-06-03

Det har i SVT:s nyhetsrapportering idag förekommit uppgifter om att ovan nämnda mål har överflyttats till Stockholms tingsrätt. Så är inte fallet. Målet har handlagts och handläggs fortfarande av Uppsala tingsrätt. På grund av det stora antalet tilltalade har delar av rättegången hållits i Stockholms tingsrätt och så kommer även att ske den 11-13 juni 2019 och den 18-20 juni 2109. Målet fortsätter därefter i Uppsala tingsrätts lokaler.

För mer information om målet, se Uppsala tingsrätts hemsida:

???????https://www.uppsalatingsratt.domstol.se

Senast ändrad: 2019-06-03