Beslut i fråga om häktning i mål B 3167-19

2019-06-03

Uppsala tingsrätt har ansett att det inte är proportionerligt att häkta Julian Assange och har därför avslagit åklagarens häktningsframställan.

 

Åklagaren beslutade den 13 maj 2019 att återuppta förundersökningen beträffande våldtäkt, mindre grovt brott, i Enköping den 17 augusti 2010.

 

Åklagaren har därefter begärt att Julian Assange ska häktas i sin utevaro.

 

Tingsrätten anser att Julian Assange är på sannolika skäl misstänkt för brottet och att det finns risk för att han undandrar sig lagföring.

 

Eftersom Julian Assange nu avtjänar ett fängelsestraff kan utredningsåtgärder vidtas med stöd av en europeisk utredningsorder som inte kräver att Julian Assange häktas. Tingsrätten anser därför inte att det är proportionerligt att häkta Julian Assange.

 

 

 

Senast ändrad: 2019-06-03