Ny prövning i hovrätten av synnerligen grov misshandel och grovt rån

2019-06-03

?

Högsta domstolen får pröva ett överklagande av en hovrätts dom eller beslut om det finns anledning att ge rättslig vägledning. Dessutom kan Högsta domstolen pröva ett överklagande i de undantagsfall då det finns synnerliga skäl. Med detta menas att det finns grund för resning eller att det har begåtts ett allvarligt rättegångsfel i tingsrätten eller hovrätten.

I det nu aktuella fallet dömdes den tilltalade av tingsrätten för synnerligen grov misshandel, grovt rån, narkotikabrott och grovt vapenbrott till åtta års fängelse. Han skulle också betala skadestånd till målsäganden.

Domen överklagades beträffande synnerligen grov misshandel, grovt rån och skadestånd. Hovrätten ogillade dessa åtalspunkter och skadeståndstalan. Det innebar att den tilltalade dömdes endast för narkotikabrott och grovt vapenbrott. Påföljden bestämdes till fängelse i tre år.

Målsäganden hade varken i tingsrätten eller hovrätten pekat ut den tilltalade som gärningsman. Det har han nu gjort. Riksåklagaren har i Högsta domstolen åberopat detta som ny bevisning. Högsta domstolen har mot den bakgrunden bedömt att det finns skäl för resning till men för den tilltalade. Högsta domstolen har därför meddelat prövningstillstånd och beslutat att hovrätten ska pröva målet på nytt.

Bifogade filer: B 381-19 Senast ändrad: 2019-06-03