Misstänkt för allmänfarlig ödeläggelse på skola ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning

2019-05-31

Tingsrätten har kommit fram till att det finns övertygande bevisning om att mannen begått flertalet av de gärningar åklagaren påstått. När det gäller olaga hot har tingsrätten kommit fram till att det endast finns övertygande bevisning om att de har riktats mot de två tonårspojkar som var elever på skolan.

Beslutet innebär att tingsrätten har tagit ställning till om brottens objektiva sida är uppfyllda. Domstolen har däremot inte genom beslutet tagit ställning till brottens subjektiva sida, det vill säga vad 21-åringen insett eller avsett med sina handlingar. Inte heller har tingsrätten tagit ställning till hur brotten ska rubriceras.

Resultatet av den rättspsykiatriska undersökningen ska som huvudregel ha kommit in till domstolen inom fyra veckor. Huvudförhandlingen planeras att fortsätta den 3 juli, 2019, kl 09.00.

Vid den fortsatta huvudförhandlingen kommer resultatet av den rättspsykiatriska undersökningen att redovisas.

 

För mer information kontakta

tingsnotarien Sebastian Nessmar

eller rådmannen Karin Månsson

tel. 0451- 487 00 (växeln)

e-post: hassleholms.tingsratt@dom.se

Senast ändrad: 2019-05-31