Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

SSAB EMEA AB åläggs företagsbot

2018-11-01

 Luleå tingsrätt har idag ålagt SSAB EMEA AB företagsbot om 3 miljoner kronor. SSAB EMEA AB ska även betala skadestånd till målsägandena.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om bl.a. mord och människorov

2018-11-01

 Tingsrätten har idag beslutat att de som har varit åtalade för mord och människorov alltjämt ska vara häktade.

Share Öppna i ny flik

Ingen husrannsakan i biobank

2018-11-01

 En begäran om husrannsakan för beslag, i syfte att komma åt vävnadsprover från en målsägande inom ramen för en förundersökning om grov misshandel, har avslagits med hänvisning till biobankslagen och de intressen som ligger bakom den lagstiftningen

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-11-01

 Regeringen har den 1 november 2018

Share Öppna i ny flik

Detaljplanen för Nobel Center

2018-10-31

 Mark- och miljööverdomstolen har idag beslutat att ge prövningstillstånd i målet angående detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl., Nobel Center, i Stockholms kommun.

Share Öppna i ny flik

Detaljplanen för Nobel Center

2018-10-31

 Mark- och miljööverdomstolen har idag beslutat att ge prövningstillstånd i målet angående detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl., Nobel Center, i Stockholms kommun.

Share Öppna i ny flik

49-årig utländsk medborgare häktad på sannolika skäl misstänkt för mord

2018-10-30

 Haparanda tingsrätt har idag häktat en 49-årig man misstänkt för mord

Share Öppna i ny flik

Friande dom mot restaurangägare i Arjeplog

2018-10-30

 Luleå tingsrätt har idag friat en restaurangägare och en kökschef från åtal om grovt ocker och bedrägeri. Kökschefen döms endast till dagsböter för hot.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2018-10-30

 Fråga om tillämpning av undantaget från kapitalvinstbeskattning vid fusion mellan fonder när utländska alternativa investeringsfonder fusioneras.

Share Öppna i ny flik

Kränkande fotografering vid kontakt mellan två personer via webbkamera

2018-10-30

 Två personer hade kontakt via webbkamera. En bildupptagning har ansetts ske i hemlighet när den ene personen utan den andres vetskap startade inspelningsfunktionen på sin dator.