Friande dom mot restaurangägare i Arjeplog

2018-10-30

 

Målet har handlat om anställningsförhållanden på två restauranger i Arjeplog från juni till september 2017. En tilltalad ägde restaurangerna och den andre var anställd som kökschef på en av restaurangerna. 

Åtalet gjorde gällande att de båda tilltalade slutit uppenbart oförmånliga anställningsavtal med tre målsäganden. Dessutom har åklagaren påstått att de tilltalade utnyttjade målsägandenas beroendeställning till restaurangägaren och deras trångmål för att få dem att gå med på avtalen. Agerandet var, enligt åklagaren, brottsligt som grovt ocker. Åklagaren har också påstått att de tilltalade lurade en fjärde målsägande att arbeta gratis på en av restaurangerna genom att lova denne lön och normala arbetsvillkor, trots att de inte hade för avsikt att uppfylla sina löften. Enligt åklagaren ska de tilltalade på detta sätt ha gjort sig skyldiga till bedrägeri. Slutligen har åklagaren påstått att kökschefen misshandlade och hotade anställda på restaurangerna.  

 

Tingsrätten har kommit fram till att det inte fanns något samband mellan ett eventuellt utnyttjande av målsägandena och det våld och de hot som kökschefen kan ha gjort sig skyldig till. Tingsrätten finner vidare att anställningsavtalen inte var uppenbart oförmånliga och straffbarhet för ocker kräver att ett avtal är uppenbart oförmånligt. Tingsrätten har också kommit fram till att målsägandena inte var i beroendeställning till restaurangägaren. Målsägandena arbetade på restaurangerna av fri vilja och hade gott om alternativ till försörjning. Enligt rättens mening har de tilltalade därmed inte gjort sig skyldiga till ocker. 

 

När det gäller åtalet för bedrägeri har rätten kommit fram till att det inte är bevisat att den fjärde målsäganden blev lurad av de tilltalade. Det är inte heller visat att de tilltalade hade avsikt att lura densamme. 

 

Slutligen, när det gäller åtalet om hot och våld, har rätten slagit fast att det enbart är bevisat att kökschefen hotade en anställd samt dennes mor. Övriga åtalade fall av hot och misshandel är inte bevisade.

 

Restaurangägaren frikänns helt från åtalet och kökschefen döms endast till dagsböter för två fall av hot. Den anställde och dennes mor, som utsattes för hot, får skadestånd för kränkning med 5 000 kr var.

 

Senast ändrad: 2018-10-30