Nya domarutnämningar

2018-11-01

utnämnt markförhandlaren Therese Svedberg att vara tekniskt råd i tingsrätterna ?

utnämnt advokaten Mats Anderson att vara justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

utnämnt rådgivaren Anna Stålnacke, kanslirådet Sarah Cagnell, tf. rådmannen Johan Höök och bolagsjuristen Mats Mossfeldt att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm

anställt tf. rådmannen David Longum Caldevik på en tidsbegränsad anställning som hovrättsråd i Hovrätten för Västra Sverige

Senast ändrad: 2018-11-08