Beslut i mål om bl.a. mord och människorov

2018-11-01

Tingsrätten har också beslutat att en av de åtalade ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Skälet för beslutet är att tingsrätten har funnit att det föreligger övertygande bevisning för att den åtalade gjort sig skyldig till den åtalade gärningen. Resultatet av undersökningen ska redovisas till tingsrätten inom fyra veckor. Preliminärt kommer fortsatt huvudförhandling att hållas i början av december 2018.

 

För mer information kontakta:

 Lars Bjurstam

Lagman

0522 – 65 71 21

 Marcus Karner

Tingsfiskal

0522 – 65 71 42

 

Ingela Pettersson

Handläggarchef

0522 – 65 71 48

 

Mira-Liv Atie

Tingsnotarie

0522 – 65 71 35

 

Målnummer:

B 3258-17

 

Senast ändrad: 2018-11-01