Nytt justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen

2018-11-01

Mats Anderson är sedan 1994 advokat och bedriver sedan 2016 egen verksamhet i clear blue water advokat AB. Han har tidigare varit verksam som advokat och delägare i Linklaters och Lagerlöf & Leman Advokatbyrå. Mats Anderson är domarutbildad och anställdes som kammarrättsassessor i Kammarrätten i Stockholm 1990.

Mats Anderson tillträder som justitieråd den 1 december 2018.