Detaljplanen för Nobel Center

2018-10-31

 

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt upphävde den 22 maj 2018 Stockholms kommuns beslut om att anta detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl., Nobel Center på Blasieholmen.

Stockholms kommun överklagade domen till Mark- och miljööverdomstolen, som idag har beslutat att ge prövningstillstånd i målet. Mark- och miljööverdomstolen kommer nu att pröva detaljplanen för Nobel Center.

 

 

 

?

Senast ändrad: 2018-10-31