Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

60-årig man döms för mord på sin tvillingsyster

2018-03-02

 60-årig man döms för mord på sin tvillingsyster.

Share Öppna i ny flik

Planerad huvudförhandling i mål om grovt vållande till annans död genom nätförsäljning av fentanylanaloger

2018-03-02

 Tidigare i veckan har åklagaren väckt åtal mot två personer för bl.a. åtta fall av grovt vållande till annans död genom nätförsäljning av s.k. fentanylanaloger i nässprej.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om körkort

2018-03-02

 Fråga om undanröjande av beslut om körkortsåtgärd när det ordningsbotsföreläggande som legat till grund för åtgärden undanröjts.

Share Öppna i ny flik

"Bildragningarna” bedöms som misshandel

2018-03-02

 Malmö tingsrätt har i dag dömt två män, båda 19 år, för att tillsammans under ett dygn ha misshandlat och försökt misshandla nio för dem okända personer genom att hålla fast dem och tvinga dem att springa efter deras bil.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

2018-03-02

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att det inte är möjligt att bevilja arbetslöshetsersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen när en sökande först under en pågående arbetslöshetsperiod har uppfyllt medlemsvillkoret.

Share Öppna i ny flik

Förhandlingen avslutad i Malmö tingsrätts omfattande mål om grova bedrägerier och dataintrång

2018-03-01

 Efter drygt fem månader har tingsrätten nu avslutat huvudförhandlingen i mål B 8322-16 m.fl.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om skyddsjakt efter järv

2018-03-01

 Tillämpning av jaktförordningen. Högsta förvaltningsdomstolen har i två beslut uttalat sig om förutsättningarna för skyddsjakt efter järv. Högsta förvaltningsdomstolen har även tagit ställning till om samernas ställning som urfolk ska beaktas vid prövningen av om skyddsjakt ska beviljas.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2018-03-01

 Fråga om Försäkringskassans skrivelse, vari anges att assistansersättning inte längre kommer att betalas ut direkt till en assistansanordnare, utgör ett överklagbart beslut. (Mål nr 6050-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5821-17).

Share Öppna i ny flik

Beslutet att stänga Röhsska museet under en längre period står fast

2018-03-01

 Förvaltningsrätten anser inte att klaganden har visat att beslutet att stänga Röhsska museet under tiden den 26 februari 2017–1 juni 2018 var olagligt. Beslutet står därför fast.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-03-01

 Regeringen utnämner nya domarutnämningar