60-årig man döms för mord på sin tvillingsyster

2018-03-02

 Tingsrätten har idag dömt en 60-årig man till 17 års fängelse för mord på sin tvillingsyster. Genom domen ska mannen också betala skadestånd till kvinnans make och två vuxna barn.

Kvinnan dödades i sitt hem i Litslena utanför Enköping efter att ha utsatts för mycket omfattande våld med ett skarpkantat eneggat föremål. Hon var ensam hemma när gärningsmannen kom till bostaden. Det finns därför inga direkta vittnesiakttagelser av händelseförloppet. Inte heller har något mordvapen hittats. Däremot innebär de tekniska- och rättsmedicinska utredningarna som åklagaren har lagt fram i målet att det är bevisat att den 60-årige mannen har befunnit sig på platsen när hans syster dödades och att han själv då blödde. I målet har också en väninna till den dödade kvinnan berättat att hon pratade i telefon med kvinnan och att kvinnan sade "min bror står i hallen" och att samtalet strax därefter bröts. Vi har därför kommit fram till att det är bevisat att det är den åtalade 60-årige mannen som har dödat sin tvillingsyster och att det har gått till på det sätt åklagaren påstått, säger rättens ordförande chefsrådmannen Johan Rosén.

Den 60-årige mannen har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning och den undersökningen visar att mannen inte lider av en allvarlig psykisk störning. Han ska därför dömas till fängelse. Straffet för mord är fängelse på viss tid, lägst 10 år och högst 18 år, eller om omständigheterna är försvårande, fängelse på livstid. Enligt Högsta domstolen är utgångspunkten att straffet för mord ska bestämmas till 14 års fängelse. Hur långt fängelsestraff som ska dömas ut måste bestämmas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Livstids fängelse ska bara dömas ut i de undantagsfall då ett tidsbestämt fängelsestraff på 18 år inte är tillräckligt, t.ex. när gärningsmannen har dödat mer än en person eller om omständigheterna annars är synnerligen försvårande.

I det här fallet finns en rad försvårande omständigheter, säger Johan Rosén. Kvinnan har dödats i sitt hem av sin egen tvillingbror. Våldsutövningen har varit omfattande och närmast besinningslös. Hon måste ha känt en stor desperation och dödsångest under händelseförloppet och gärningsmannen lämnade henne ensam liggande på golvet där hon dog av förblödning. Samtidigt går det inte utifrån den bevisning som lagts fram i målet att dra några säkra slutsatser om gärningen föregåtts av någon egentlig planering och i vilket skede som den 60-årige mannen bestämde sig för att döda sin syster och beväpnade sig med mordvapnet. Den 60-årige mannen och systern hade också haft en långvarig och djup konflikt om en sommarstuga som hade blossat upp på nytt den aktuella dagen. Det kan därför inte uteslutas att våldsutövningen utlöstes av något kvinnan sade till mannen eller något han hörde henne säga till sin väninna i telefon när han kom till hennes bostad. Vid en sammantagen bedömning av dessa omständigheter har vi kommit fram till att mannen ska dömas till fängelse 17 år, säger Johan Rosén.

Senast ändrad: 2018-03-05