Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

"Bildragningarna” bedöms som misshandel

2018-03-02

 Malmö tingsrätt har i dag dömt två män, båda 19 år, för att tillsammans under ett dygn ha misshandlat och försökt misshandla nio för dem okända personer genom att hålla fast dem och tvinga dem att springa efter deras bil.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring

2018-03-02

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att det inte är möjligt att bevilja arbetslöshetsersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen när en sökande först under en pågående arbetslöshetsperiod har uppfyllt medlemsvillkoret.

Share Öppna i ny flik

Förhandlingen avslutad i Malmö tingsrätts omfattande mål om grova bedrägerier och dataintrång

2018-03-01

 Efter drygt fem månader har tingsrätten nu avslutat huvudförhandlingen i mål B 8322-16 m.fl.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om skyddsjakt efter järv

2018-03-01

 Tillämpning av jaktförordningen. Högsta förvaltningsdomstolen har i två beslut uttalat sig om förutsättningarna för skyddsjakt efter järv. Högsta förvaltningsdomstolen har även tagit ställning till om samernas ställning som urfolk ska beaktas vid prövningen av om skyddsjakt ska beviljas.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning

2018-03-01

 Fråga om Försäkringskassans skrivelse, vari anges att assistansersättning inte längre kommer att betalas ut direkt till en assistansanordnare, utgör ett överklagbart beslut. (Mål nr 6050-17, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5821-17).

Share Öppna i ny flik

Beslutet att stänga Röhsska museet under en längre period står fast

2018-03-01

 Förvaltningsrätten anser inte att klaganden har visat att beslutet att stänga Röhsska museet under tiden den 26 februari 2017–1 juni 2018 var olagligt. Beslutet står därför fast.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-03-01

 Regeringen utnämner nya domarutnämningar

Share Öppna i ny flik

Även hovrätten dömer tidigare riksdagsledamot för grov förskingring

2018-03-01

 Även hovrätten dömer tidigare riksdagsledamot för grov förskingring

Share Öppna i ny flik

Följ Växjö tingsrätt på Facebook

2018-02-28

 Fr.o.m. 1 mars 2018 kommer allmänheten att kunna följa och kontakta Växjö tingsrätt på Facebook.

Share Öppna i ny flik

Ökad måltillströmning till domstolarna

2018-02-28

 Under de senaste två åren har antalet inkomna mål till Sveriges Domstolar ökat kraftigt. För migrationsdomstolarna är måltillströmningen fortsatt exceptionellt hög till följd av flyktingkrisen 2015, men målökningen är tydlig inom samtliga domstolsslag. För att ge domstolarna förutsättningar att avgöra fler mål yrkar därför Domstolsverket på en ökning av anslagen.