Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

21-årig man döms till fängelse för explosioner på skola i Hässleholm

2019-07-10

 Tingsrätten har i dag dömt en 21-årig man för bland annat allmänfarlig ödeläggelse genom att ha orsakat två explosioner på en skola i Hässleholm. Straffet har bestämts till fängelse i två år och tre månader. Mannen ska också betala skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Ninja Casinos licens ska vara återkallad tills vidare

2019-07-09

 Kammarrätten meddelade idag dom i målet om Ninja Casinos licens. I domen bekräftas att licensen ska vara återkallad tills vidare.

Share Öppna i ny flik

Extradition to China is refused

2019-07-09

 In a holding delivered to the Swedish Government, the Supreme Court finds that there are impediments to the extradition of a person to China under the Extradition Act. Extradition would also be contrary to the European Convention on Human Rights.

Share Öppna i ny flik

Talan om trafikskadeersättning mot eget försäkringsbolag kan prövas vid domstol på den ort där skadan uppkom

2019-07-09

 Frågan om domstol är behörig att pröva ett mål i anledning av en skadegörande handling med stöd av det s.k. skadeståndsforum i 10 kap. 8 § rättegångsbalken, när talan riktar sig mot en försäkringsgivare som man står i ett avtalsförhållande till, har varit föremål för skilda uppfattningar. Högsta domstolen har nu, sedan prejudikatfrågan hänskjutits dit av hovrätten, förklarat att behörigheten fö...

Share Öppna i ny flik

Utlämning till Kina vägras

2019-07-09

 Högsta domstolen har i ett yttrande till regeringen förklarat att det föreligger hinder enligt utlämningslagen mot att utlämna en person till Kina för lagföring. En utlämning skulle också stå i strid med Europakonventionen.

Share Öppna i ny flik

Den man som 2008 dödade en 29-årig kvinna i trakterna kring Gällivare får inte sitt livstidsstraff tidsbestämt

2019-07-09

 Örebro tingsrätt har idag beslutat att avslå mannens ansökan om att få livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt fängelsestraff. Den i dag 61-årige mannen dömdes av hovrätten för Övre Norrland den 18 juni 2009 till livstids fängelse för mord på en 29-årig kvinna. Av domen framkommer att kvinnan och den dömde stötte samman på en rastplats i Gällivare, att mannen tog med sig kvinnan från...

Share Öppna i ny flik

En person häktad på sannolika skäl misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

2019-07-05

 Tingsrätten har i dag häktat en person som på sannolika skäl är misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019.

Share Öppna i ny flik

Flera personer döms till långa fängelsestraff för omfattande och organiserad narkotikabrottslighet

2019-07-05

 Tingsrätten har idag dömt fyra män för synnerligen grovt narkotikabrott, två män och två kvinnor för grovt narkotikabrott och en man för medhjälp till grovt narkotikabrott. I samma dom har tingsrätten dömt en man för narkotikabrott av normalgraden och en kvinna för ringa narkotikabrott. Dessutom har tingsrätten frikänt en kvinna från grovt penningtvättsbrott och medhjälp till grovt narkotikabro...

Share Öppna i ny flik

En person, som i media benämns som "artist", häktad på sannolika skäl misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

2019-07-05

 Tingsrätten har i dag häktat en person som i media benämns som "artist", som på sannolika skäl är misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019.

Share Öppna i ny flik

En person häktad på sannolika skäl misstänkt för misshandel i Stockholm den 30 juni 2019

2019-07-05

 Tingsrätten har i dag häktat en person som på sannolika skäl är misstänkt för misshandel i Stockholms den 30 juni 2019.