Hovrätten frikänner man för mord på kvinna som hittats i badkar.

2019-07-04

Åklagaren åtalade mannen bland annat för mord på en kvinna som hittades i ett badkar. Tingsrätten kom fram till att mannen hade gett kvinnan en dödlig dos tramadol delvis med hjälp av en injektion och att kvinnan i samband med det lagts i ett vattenfyllt badkar.Hovrätten ändrar tingsrättens dom och frikänner mannen för åtalet för mord. Hovrätten kommer precis som tingsrätten fram att mannen har varit inne i kvinnans bostad den aktuella natten. Hovrätten anser dock att åklagarens utredning inte ger en entydig bild av vad som inträffat i bostaden. Även om det är klarlagt att mannen gett kvinnan en injektion med tramadol är det oklart med hur stor mängd. En avgörande del i utredningen är att det fanns tramadol i den döda kvinnans magsäck. Enligt sakkunniga vittnen tyder detta på att kvinnan, i vart fall delvis, fått tramadol oralt. Med hänsyn till att det inte är bevisat att mannen har tvingat kvinnan att svälja tabletter och eftersom det finns utredning som talar för att den döda kvinnan tidigare använt tramadol, går det inte att utesluta att hon själv tagit en eller flera tabletter den aktuella natten. Åklagaren har därför inte bevisat att det är den tilltalade som har försatt kvinnan i ett förgiftningstillstånd. Inte heller är det klarlagt att det var han som placerade kvinnan i badkaret. Hovrätten frikänner därför mannen från ansvar för mord.- Hovrätten har i domen konstaterat att åklagaren har pekat på flera besvärande omständigheter. Men eftersom det inte går att utesluta att kvinnan själv också tagit tramadol är den bevisning som hovrätten har tagit del av dock inte tillräcklig för att döma honom för mord, säger hovrättslagmannen Staffan Lind, ordförande i målet.Hovrätten dömer precis som tingsrätten mannen för annan brottslighet. För dessa brott dömer hovrätten mannen till fängelse i 3 år 6 månader.

Senast ändrad: 2019-07-04