Den man som 2008 dödade en 29-årig kvinna i trakterna kring Gällivare får inte sitt livstidsstraff tidsbestämt

2019-07-09

Örebro tingsrätt har idag beslutat att avslå mannens ansökan om att få livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt fängelsestraff.

Den i dag 61-årige mannen dömdes av hovrätten för Övre Norrland den 18 juni 2009 till livstids fängelse för mord på en 29-årig kvinna. Av domen framkommer att kvinnan och den dömde stötte samman på en rastplats i Gällivare, att mannen tog med sig kvinnan från rastplatsen, att han senare sköt henne med två skott och att hon då var i livet samt att han därefter flyttade kroppen och behandlade kroppen skymfligt genom att bränna den.

Tingsrätten konstaterar i dagens beslut att den dömde medverkat till att främja sin återanpassning i samhället. Den misskötsamhet som lagts honom till last är inte är av sådan art eller omfattning att den utgör hinder för omvandling.  Tingsrätten delar Rättsmedicinalverkets bedömning att risken är låg för att mannen ska återfalla i allvarlig brottslighet. Tingsrätten finner att omständigheterna kring mordet och den efterföljande hanteringen av kvinnans kropp varit särskilt försvårande och att gärningen har ett straffvärde som inte kan sättas under 24 års fängelse. Den tid som återstår för mannen att avtjäna innan en villkorlig frigivning kan bli aktuell överstiger den tid som krävs för en nödvändig utslussningsplanering. Det är enligt tingsrättens bedömning angeläget att den slutliga prövningen av återfallsrisken, som kan vara föränderlig över tid, sker närmare en tänkt villkorlig frigivning. Frågan om tidsbestämning av fängelsestraff är därför för tidigt väckt och tingsrätten avslår mannens ansökan.

Senast ändrad: 2019-07-09