Flera personer döms till långa fängelsestraff för omfattande och organiserad narkotikabrottslighet

2019-07-05

Tingsrätten anser att det är bevisat att två av de åtalade gemensamt och i samverkan har framställt närmare 150 kg amfetamin i en restauranglokal i Karlskrona. Männen har sedan transporterat amfetaminet och sålt det till andra personer. En del av den framställda narkotikan har förvarats i ett förråd i Hässelby i Stockholm, där en annan av de åtalade, som också döms för synnerligen grovt narkotikabrott, gemensamt med andra har förvarat i vart fall 25 kg av den narkotika som framställts i Karlskrona. En man, som döms för medhjälp till grovt narkotikabrott, har enligt tingsrätten vid några tillfällen hjälpt den andre mannen med att hantera narkotikan i förrådslokalen. En annan man, som döms för grovt narkotikabrott, har hjälpt till med att införskaffa ingredienser till amfetamintillverkningen i Karlskrona samt transporterat och förpackat amfetamin i förrådet i Hässelby.

Tingsrätten har även kommit fram till att det är utrett att en annan av de åtalade, som även han döms för synnerligen grovt narkotikabrott, har hanterat betydande mängder av i huvudsak amfetamin och MDMA. På en fastighet i Kalix kommun har mannen förvarat stora mängder av narkotikan. På platsen har han även förpackat betydande mängder amfetamin i konservburkar, som sedan sålts till andra personer. Det är enligt tingsrätten också bevisat att mannen har köpt avsevärda mängder amfetamin från de två män som tillverkat amfetamin i Karlskrona. En kvinna, som åtalats för medhjälp till grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott, har frikänts helt eftersom det enligt tingsrätten inte är bevisat att hon har känt till att hon har hjälpt mannen med hans brottslighet eller att hon har tvättat pengar som kommer från brottslig verksamhet.

En kvinna döms för grovt narkotikabrott eftersom tingsrätten anser att det är bevisat att hon vid två tillfällen har köpt stora mängder amfetamin av männen som tillverkat den i Karlskrona. En annan kvinna döms för grovt narkotikabrott eftersom det är bevisat att hon har förvarat stora mängder amfetamin på uppdrag av den andra kvinnan som köpt amfetaminet. Det är också bevisat att den ena kvinnan köpt i sammanhanget små mängder narkotika av den andra kvinnan vid flera tillfällen under ca två månaders tid.

En man döms till grovt narkotikabrott och en annan för narkotikabrott eftersom tingsrätten anser att det är utrett att den man som dömts för grovt brott har packat om och förvarat ett större narkotikaparti, som han sedan tillsammans med den andre mannen har transporterat. Den man som döms för narkotikabrott av normalgraden har enligt tingsrätten även kört ett antal narkotikatransporter som en kurir.

I målet har tingsrätten prövat ett stort antal påståenden om brott och bedömt en mycket stor mängd bevisning. Målet har varit synnerligen arbetskrävande för parterna, försvararna och för tingsrättens medarbetare. Domen är på flera hundra sidor, säger rättens ordförande, chefsrådmannen Johan Rosén.

Åklagaren har åtalat tre av personerna för flera fall av synnerligen grovt narkotikabrott. Tingsrätten dömer dock dem för ett synnerligen grovt brott. Anledningen till det är att vi har bedömt att de olika delarna i den synnerligen grova narkotikabrottsligheten har ett sådant nära samband med varandra att de ska ses som ett brott, säger rådmannen Åsa Hanna, som är referent i målet.

Den man som döms för grovt narkotikabrott för transporten frikänns från narkotikabrott men döms för vapenbrott och häleri på den fastighet mannen bott på i Uppsala län. Den kvinna som mannen har bott tillsammans med på fastigheten frikänns från de nyss nämnda brotten, men döms för ringa narkotikabrott vid två andra tillfällen.

En av de män som bland annat döms för att ha tillverkat närmare 150 kg amfetamin i Karlskrona döms till fängelse i nio år och tio månader, medan den andre döms till sju år och tio månaders fängelse. Den man som förvarat amfetamin i förrådslokalen döms till fängelse i sex år och fyra månader. Mannen som bland annat förpackat och sålt amfetamin i konservburkar döms till sex års fängelse. De som dömts för grovt narkotikabrott, medhjälp till grovt narkotikabrott och narkotikabrott döms till fängelse i mellan sex år och ett år och åtta månader. Kvinnan som döms för ringa narkotikabrott ska betala dagsböter.

Eftersom det är bevisat att några av de som döms för synnerligen grovt narkotikabrott har gjort betydande vinster av narkotikaförsäljning har tingsrätten förverkat stora mängder kontanter som tagits i beslag och beslutat att några av dem därutöver ska betala betydande belopp till staten såsom utbyte av brott.

Senast ändrad: 2019-07-05