Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Kränkningsersättning utgår inte vid bedrägeribrott

2019-07-05

 En person hade dömts för bl.a. grovt bedrägeri och försök till grovt bedrägeri genom att ha förmått eller försökt förmå målsägandena, som var i åldrarna 78 91 år, att betala för takreparationer trots att personen aldrig haft för avsikt att utföra några reparationer. Högsta domstolen har funnit att det saknas förutsättningar att bifalla målsägandenas begäran om kränkningsersättning med anledning...

Share Öppna i ny flik

18 års fängelse för mord i Segeltorp

2019-07-04

 Tingsrätten har i dag meddelat dom i målet om mord i Segeltorp. Den åtalade mannen döms för bl.a. mord och mordförsök till 18 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten frikänner man för mord på kvinna som hittats i badkar.

2019-07-04

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om bland annat mord. Hovrätten ändrar tingsrättens dom och frikänner mannen från åtalet för mord, men dömer honom för annan brottslighet bland annat grov kvinnofridskränkning och grovt vapenbrott till fängelse i 3 år och 6 månader.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har idag meddelat dom i ett omfattande mål om sexualbrott mot barn. Tre kvinnor och tre män döms till fängelsestraff.

2019-07-04

 En del av målet handlar om två kvinnor som, efter beställning, smygfotograferat barn i sin nära omgivning med fokus på deras underliv och skickat bilder till en av männen. Brotten i den här delen har rubricerats som utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. Påföljden för dessa två kvinnor har bestämts till sex respektive åtta månaders fängelse. Huvuddelen av målet handla...

Share Öppna i ny flik

Nya referat från HFD

2019-07-03

 HFD 2019 ref. 17-22

Share Öppna i ny flik

En målsägande som yrkat kränkningsersättning i samband med ett åtal för brott har fått höja sitt ersättningsyrkande när åklagaren justerat åtalet i hovrätten

2019-07-03

 En målsägande yrkade kränkningsersättning i samband med åtal mot en tilltalad för sexuellt ofredande. Tingsrätten biföll åtalet och tillerkände målsäganden ersättning. I hovrätten justerade åklagaren åtalet och yrkade ansvar för våldtäkt. Målsäganden yrkade då en högre kränkningsersättning. Hovrätten avvisade det höjda yrkandet, men Högsta domstolen tillåter yrkandet.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandlingen mot den 21-årig man som åtalats för explosioner på skola i Hässleholm är avslutad

2019-07-03

 Rättegången vid Hässleholms tingsrätt gällande bl.a. allmänfarlig ödeläggelse på Hässleholms tekniska skola den 20 december 2018 avslutades idag den 3 juli 2019.

Share Öppna i ny flik

Man frikänns från åtal för mord i Enskededalen

2019-07-03

 Södertörns tingsrätt har idag meddelat dom och frikänt en man som stått åtalad för bl.a. mord alternativt medhjälp till mord. Det gäller en händelse den 16 december 2018 när en person blev skjuten till döds i en lägenhet i Enskededalen.

Share Öppna i ny flik

Två män med kopplingar till ett kriminellt nätverk döms för grov utpressning

2019-07-02

 Två män döms för att tillsammans och i samförstånd ha gjort sig skyldiga till grov utpressning mot en familj i Stockholm. Genom utpressningen har männen tvingat familjen att betala sammanlagt 1 263 000 kronor till männen eller till personer i deras krets. Männen döms till fängelse i tre år respektive i två år och sex månader. De ska också betala skadestånd med 765 000 kronor till ett av...

Share Öppna i ny flik

Stärkt ordning och säkerhet i domstol

2019-07-01

 I dag, den 1 juli, träder det nya stärkta regler i rättssalarna in. Reglerna innebär bland annat utökat fotoförbud och att elektronisk utrustning som åhörare har med sig i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.