Tingsrätten har idag meddelat dom i ett omfattande mål om sexualbrott mot barn. Tre kvinnor och tre män döms till fängelsestraff.

2019-07-04

En del av målet handlar om två kvinnor som, efter beställning, smygfotograferat barn i sin nära omgivning med fokus på deras underliv och skickat bilder till en av männen. Brotten i den här delen har rubricerats som utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. Påföljden för dessa två kvinnor har bestämts till sex respektive åtta månaders fängelse.

Huvuddelen av målet handlar om två målsägande som utsatts för brott bestående i att de poserat och medverkat i sexuella handlingar vilket har dokumenterats på bild eller film samt utförts inför webkamera. I huvuddelen har en kvinna i barnens närhet samt tre män dömts för brott. Brotten har rubricerats som våldtäkt mot barn, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering samt grovt barnpornografibrott. Tingsrätten har bedömt att den kvinna som tagit emot beställningar, ansvarat för dokumentation och uppburit ersättning är att bedöma som gärningsman avseende samtliga brott. De tre män som beställt material med visst innehåll och betalat för detta har för det s.k. förinspelade materialet döms för anstiftan till brott och för brott i övrigt som gärningsmän. Påföljden för kvinnan har bestämts till fängelse i sex år. Påföljden för männen har bestämts till fängelse från två år och sex månader upp till sex år. Den man som ådömts det längsta fängelsestraffet döms även för bl.a. våldtäkt mot barn avseende en annan målsägande.

De sex dömda personerna ska även betala skadestånd i varierande storlek till målsägandena.

Senast ändrad: 2019-07-04