18 års fängelse för mord i Segeltorp

2019-07-04

Det var i oktober förra året som en man sköts till döds utanför en restaurang i Segeltorp. Tingsrätten anser det utrett att skotten avlossats av en ensam gärningsman som lämnat Segeltorp på den motorcykel av scootertyp som senare anträffats i en källare till ett flerfamiljshus i Vårby gård.

- Den åtalade mannen binds till scootern och mordvapnet genom DNA-spår. Tillsammans med den övriga utredning som lagts fram anser tingsrätten att det är bevisat att det var den åtalade mannen som sköt, säger chefsrådmannen Camilla Olsson.

Åklagaren har gjort gällande att det är fråga om en felskjutning, dvs. att det inte var den skjutne mannen utan en annan person kopplad till gängkriminalitet som var det tilltänkta offret.

-Det har inte framkommit någon hotbild kring den skjutne mannen eller omständigheter i övrigt som förklarar varför han sköts. När det gäller motiv anser tingsrätten att utredningen övertygande visar att motivet varit gängrelaterat och att den skjutne mannen förväxlats med annan, säger chefsrådmannen Camilla Olsson.

 Den åtalade mannen döms även för mordförsök på en kvinna som var tillsammans med den skjutne mannen, eftersom han enligt tingsrätten visat likgiltighet inför att även kvinnan kunde träffas av skotten.

De mycket försvårande omständigheterna kring gärningen gör att tingsrätten dömer ut det högsta möjliga tidsbestämda straffet, 18 års fängelse. 

Tingsrätten är enig i sin dom.

 

Senast ändrad: 2019-07-04