Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nobel Center på Blasieholmen.

2018-12-11

 Mark- och miljööverdomstolen avskriver målet om detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Mark- och miljödomstolens dom där detaljplanen upphävs står därmed fast.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-12-11

 Dom i mål om rättsprövning av ett regeringsbeslut om fastställelse av vägplan inom Umeå kommun

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetsskadeförsäkring

2018-12-11

 Fråga om ett olycksfall vid färd mellan hemmet och arbetsstället ska bedömas som ett olycksfall i arbetet.

Share Öppna i ny flik

Filmen ”Spider-Man: Into the Spider-Verse” tillåts från sju år

2018-12-10

 Statens medieråd beslutade att godkänna den animerade filmen ”Spider-Man: Into the Spider-Verse” för offentlig visning med åldersgränsen från elva år. Efter överklagande från filmdistributören United International Pictures AB har förvaltningsrätten beslutat att sänka åldersgränsen för filmen till sju år.

Share Öppna i ny flik

Mordrättegång

2018-12-10

 Åklagaren har den 23 november 2018 väckt åtal vid Halmstads tingsrätt mot en man för mordet i Torup. Åklagaren har även väckt åtal för försök till mord, grovt olaga hot och grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om bl.a. mord och människorov

2018-12-10

 Uddevalla tingsrätt har idag beslutat att dom i mål gällande bland annat mord och människorov kommer att meddelas den 19 december 2018 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillsyn över offentlig upphandling

2018-12-10

 Ett beslut av Konkurrensverket i dess egenskap av tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen har ansetts överklagbart. Beslutet har undanröjts eftersom verket ansetts ha agerat utanför sin kompetens.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-12-07

 (Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt) Paintball har ansetts utgöra idrott.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande i frågan om hyrbilsfirma överför musik från sina bilar till allmänheten

2018-12-07

 Upphovsrättsorganisationen Stim har yrkat ersättning från ett biluthyrningsföretag. Stim har gjort gällande att den som hyr ut bilar utrustade med radio tillgängliggör musikaliska verk för allmänheten i upphovsrättslig mening. Tingsrätten och hovrätten har kommit fram till att biluthyrningen innebar att upphovsrättsligt skyddad musik gjorts tillgänglig för allmänheten.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om mervärdesskatt

2018-12-07

 Högsta förvaltningsdomstolen frågar EU-domstolen om det är förenligt med mervärdesskattedirektivet att kräva att en köpare av en fastighet ska justera avdrag för ingående skatt som en tidigare ägare av fastigheten har gjort.