Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2018-12-11

 Dom i mål om rättsprövning av ett regeringsbeslut om fastställelse av vägplan inom Umeå kommun

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetsskadeförsäkring

2018-12-11

 Fråga om ett olycksfall vid färd mellan hemmet och arbetsstället ska bedömas som ett olycksfall i arbetet.

Share Öppna i ny flik

Filmen ”Spider-Man: Into the Spider-Verse” tillåts från sju år

2018-12-10

 Statens medieråd beslutade att godkänna den animerade filmen ”Spider-Man: Into the Spider-Verse” för offentlig visning med åldersgränsen från elva år. Efter överklagande från filmdistributören United International Pictures AB har förvaltningsrätten beslutat att sänka åldersgränsen för filmen till sju år.

Share Öppna i ny flik

Mordrättegång

2018-12-10

 Åklagaren har den 23 november 2018 väckt åtal vid Halmstads tingsrätt mot en man för mordet i Torup. Åklagaren har även väckt åtal för försök till mord, grovt olaga hot och grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om bl.a. mord och människorov

2018-12-10

 Uddevalla tingsrätt har idag beslutat att dom i mål gällande bland annat mord och människorov kommer att meddelas den 19 december 2018 kl. 11.00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillsyn över offentlig upphandling

2018-12-10

 Ett beslut av Konkurrensverket i dess egenskap av tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen har ansetts överklagbart. Beslutet har undanröjts eftersom verket ansetts ha agerat utanför sin kompetens.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-12-07

 (Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt) Paintball har ansetts utgöra idrott.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande i frågan om hyrbilsfirma överför musik från sina bilar till allmänheten

2018-12-07

 Upphovsrättsorganisationen Stim har yrkat ersättning från ett biluthyrningsföretag. Stim har gjort gällande att den som hyr ut bilar utrustade med radio tillgängliggör musikaliska verk för allmänheten i upphovsrättslig mening. Tingsrätten och hovrätten har kommit fram till att biluthyrningen innebar att upphovsrättsligt skyddad musik gjorts tillgänglig för allmänheten.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om mervärdesskatt

2018-12-07

 Högsta förvaltningsdomstolen frågar EU-domstolen om det är förenligt med mervärdesskattedirektivet att kräva att en köpare av en fastighet ska justera avdrag för ingående skatt som en tidigare ägare av fastigheten har gjort.

Share Öppna i ny flik

En motorcykel som köpts för brottsskadeersättning fick inte utmätas

2018-12-07

 En man som utsattes för allvarlig brottslighet fick brottsskadeersättning för personskada och kränkning. Han köpte en motorcykel för en del av ersättningen. Kronofogdemyndigheten beslutade att utmäta motorcykeln för mannens skulder.