Mordrättegång

2018-12-10

Enligt åtalet har mannen berövat en man livet genom att skjuta honom i bröstet med ett gevär. På samma tid och plats ska mannen även ha försökt att döda en annan man genom att rikta ett skarpladdat gevär mot huvud/kropp och trycka av på avtryckaren. Av okänd anledning har inget skott avlossats.

 

Den tilltalade vidgår att han vid gärningstillfället har avlossat ett hagelskott med gevär. Skottet har fått till följd att målsäganden avled. Den tilltalade bestrider ansvar för brott i enlighet med följande inställning. Handlingen att avlossa skottet har varit ofrivillig. Han har helt saknat medveten kontroll över sin handling. Han har inte haft uppsåt att beröva målsäganden livet. Under alla förhållanden bestrids ansvar på den grund att han handlat i nödvärn. Handlingen har inte varit uppenbart oförsvarlig. För det fall rätten skulle finna att han gjort mer än vad som är medgivet, bestrids ansvar på den grund att han svårligen kunnat besinna sig (nödvärnsexcess).

 

Tingsrätten har planerat att hålla huvudförhandling i enlighet med följande huvudförhandlingsplan.

11-12 december 2018: Sakframställan.

17-18 december 2018: Förhör med målsägandena.

2 januari 2019: Förhör med tilltalad.

3 januari 2019: Förhör med sakkunnig och vittnesförhör.

4 januari 2019: Vittnesförhör.

7 januari 2019: Vittnesförhör.

8 januari 2019: Slutanföranden.

10-11 januari 2019: Reservdagar.

 

Huvudförhandlingen kommer att hållas i sal 1. Salen har begränsade platser.

Platserna fördelas enligt följande.

Brottsoffrens anhöriga sju platser

Tilltalads anhöriga två platser

Media fyra platser

Allmänhet sex platser

 

Kontaktpersoner på domstolen

Lagmannen Pia Johansson pia.m.johansson@dom.se

Domstolshandläggare Nicole Jinglöv nicole.jinglov@dom.se

Säkerhetshandläggare Simon Qvennerberg simon.qvennerberg@dom.se.

Senast ändrad: 2018-12-10