Dom i mål om rättsprövning

2018-12-11

Trafikverkets beslut att fastställa en vägplan för väg E12, sträckan mellan Röbäck och Norra länken, i Umeå hade överklagats till regeringen. Regeringen avvisade vissa överklaganden och avslog överklagandena i övrigt. Sju personer ansökte hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att regeringens beslut ska stå fast.

Bifogade filer: Mål nr 1819-18 Senast ändrad: 2018-12-11