Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2018-12-07

Ett bolag ville genom ansökan om förhandsbesked få veta om försäljning av paketerbjudanden för att spela paintball på bolagets anläggning skulle omfattas av den reducerade skattesatsen för idrottstjänster. 

I paketerbjudandena ingick inträde till anläggningen, tillgång till en eller flera banor samt instruktör eller spelledare. I de flesta fall ingick även skyddskläder, skyddsutrustning och paintballgevär med ammunition. Dessutom var det möjligt att uppgradera paketen genom att t.ex. välja en annan typ av gevär eller större mängd ammunition. Anläggningen bestod av fem olika banor som var avsedda för paintballspel, både på tävlingsnivå och på nybörjar- eller amatörnivå. Av bolagets ansökan framgick att paintball är en fysisk aktivitet med ett uttalat prestations- och tävlingsmoment.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att anläggningen till sin karaktär huvudsakligen präglas av att besökarna ges möjlighet att utöva idrott eller fysisk träning. Vidare utgörs den huvudsakliga delen i paketerbjudandena av utnyttjandet av anläggningen. Paketerbjudandena omfattas därmed av den reducerade skattesatsen för idrottstjänster.

Bifogade filer: Mål nr 3405-18 Senast ändrad: 2018-12-07