Beslut i mål om bl.a. mord och människorov

2018-12-10

Tingsrätten har också beslutat att fyra av de tilltalade ska vara fortsatt häktade till dess att domen meddelas. Ett pressmeddelande om innehållet i domen kommer att offentliggöras samtidigt som domen meddelas.

Senast ändrad: 2018-12-10