Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Överklagande till HD om narkotikabrott

2018-03-27

 Riksåklagaren vill att Högsta domstolen ska pröva om mindre förpackningar växtmaterial som innehåller det narkotikaklassificerade ämnet DMT är att anse som narkotika.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetsskadeförsäkring

2018-03-26

 Fråga om förutsättningarna för att ett olycksfall vid färd till eller från arbetsstället ska bedömas som ett olycksfall i arbetet i den mening som avses i 39 kap. 3 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. (Mål nr 201-17, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 38-16). 

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i mål om utlämnande av uppgifter om abonnemang

2018-03-26

 Kammarrätten meddelar prövningstillstånd i ett mål som gäller ett föreläggande som PTS riktat mot Bahnhof AB att på begäran av bl.a. Polisen lämna ut uppgifter om abonnemang.

Share Öppna i ny flik

Passivitet i ett avtalsförhållande har medfört att rättigheter för förfluten tid gått förlorade

2018-03-23

 En hyresvärd i ett lokalhyresavtal underlät under lång tid – 15 år – att kräva in omsättningshyra enligt en bestämmelse i avtalet. Först när avtalet hade hävts krävdes omsättningshyra, dels retroaktivt för tio år, dels för sista avtalsåret.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten meddelar dom i mål om mord i Limmared

2018-03-23

 Hovrätten har i dag meddelat dom i mål som gäller bland annat mord i Limmared i augusti 2017. Hovrätten skärper straffet för den morddömde.

Share Öppna i ny flik

Cristian Alexander Soriano Figueroa döms för moskébranden i Örebro

2018-03-23

 Örebro tingsrätt har i dag dömt Cristian Alexander Soriano Figueroa som stått åtalad för att ha anlagt en brand som orsakat stora skador på moskén i Vivalla i Örebro. Mannen åtalades även för att några dagar innan moskébranden ha hällt ut bensin i en spel- och tobaksbutik i Örebro. Den åtalade Cristian Alexander Soriano Figueroa döms för grov mordbrand och grovt olaga hot till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis medelat i mål om inkomstskatt samt skattetillägg m.m.

2018-03-22

 Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat partiellt prövningstillstånd i mål som rör allokering av dotterbolagsaktier till ett utländskt företags fasta driftställe i Sverige. Målen rör eftertaxering åren 2009-2012 och Skatteverket har i sitt beslut åberopat en OECD-rapport från 2008. Den fråga som föranlett prövningstillståndet är om det föreligger förutsättningar för eftertaxering och påförand...

Share Öppna i ny flik

Friande dom i mål om medhjälp till grovt narkotikabrott och medhjälp till försök till grovt narkotikabrott

2018-03-22

 Malmö tingsrätt har i dag meddelat dom i det mål där en försvarsadvokat stått åtalad för medhjälp till grova narkotikabrott genom att ha smugglat ut ett brev och en karta från häktet i Malmö. Tingsrätten friar den advokat som stått åtalad för gärningen.

Share Öppna i ny flik

Två personer åtalade för mord i Tovrida

2018-03-21

 Åtal om misstänkt mord och grovt vapenbrott i Tovrida, Jönköpings kommun har inkommit till tingsrätten.

Share Öppna i ny flik

Friande dom i mål om hets mot folkgrupp

2018-03-21

 Tingsrätten har idag frikänt den kvinna som stått åtalad för brottet hets mot folkgrupp för inlägg som har gjorts på Facebook.