Friande dom i mål om medhjälp till grovt narkotikabrott och medhjälp till försök till grovt narkotikabrott

2018-03-22

Försvarsadvokatens klient lyckades, medan han satt frihetsberövad på häktet med restriktioner, smuggla ut ett brev med en karta. Sedan brevet med tillhörande karta beslagtagits kunde polisen med hjälp av instruktionerna i brevet och kartan gräva upp ett större parti kokain. På brevet eller kartan återfanns fingeravtryck från den häktade och dennes bror samt från försvarsadvokaten. Det fanns även ytterligare fingeravtryck, som inte kunnat identifieras. Åklagaren har som tänkbart motiv gjort gällande att försvarsadvokaten genom hot förmåtts att smuggla ut brevet och kartan. Utredningen i målet har dock inte gett stöd för ett sådant antagande.

 

Försvarsadvokaten har förnekat att han fört ut brevet från häktet. Att hans fingeravtryck återfunnits på kartan har han förklarat med att han förevisats kartan på sitt kontor av en person, som undrade över dess innehåll. Han har också förklarat att hans tystnadsplikt som försvarare medfört svårigheter för honom att uttala sig i ärendet. Försvarsadvokatens berättelse är enligt tingsrätten rimlig och inte motbevisad av åklagaren. Det är därmed inte visat att det är försvarsadvokaten som smugglat ut brevet från häktet och han frias därför.

Senast ändrad: 2018-03-22