Nya domarutnämningar

2018-03-21

utnämnt rådmannen Gunnar Gustafson, kammarrättslagmannen Peter Lif, beredningschefen Maria Ek Oldsjö, rådmännen Cecilia Mauritzon och Mattias Almqvist att vara chefsrådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Senast ändrad: 2018-03-21