Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning till offentligt biträde

2019-01-16

 Ett av en underinstans meddelat positivt förhandsbesked om merkostnader för ett offentligt biträde som är ett distansbiträde har ansetts vara bindande även under ett måls eller ett ärendes fortsatta handläggning i en överinstans.

Share Öppna i ny flik

Fiskalsutbildning - nytt blogginlägg

2019-01-15

 Många domare på Södertörns tingsrätt undervisar på något som kallas Domstolsakademin. Domstolsakademin erbjuder en rad olika kurser både för ordinarie domare och fiskaler som utbildar sig till domare.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2019-01-15

 Beslut i mål om rättsprövning

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2019-01-15

 Beslut i mål om rättsprövning

Share Öppna i ny flik

Fyra personer häktade för skjutning i Värnamo

2019-01-14

 Den 13 januari 2019 häktade tingsrätten fyra personer misstänka för försök till mord i Värnamo. Gärningen gäller den skjutning som skedde natten mellan den 9 och 10 januari på Malmövägen i Värnamo.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-01-14

 En myndighet kan avslå en begäran om utlämnande av allmänna handlingar – såväl genom tillhandahållande på stället som i form av kopia eller avskrift – med hänvisning till att handlingarna är i ett sådant skick att ett utlämnande skulle leda till att de förstörs.

Share Öppna i ny flik

Maka i polygamt äktenskap har inte rätt till bostadsbidrag som ensamstående

2019-01-14

 En kvinna är ensam folkbokförd tillsammans med sina barn i en lägenhet. Hon är registrerad som gift med barnens pappa, som samtidigt är folkbokförd som gift och boende tillsammans med en annan kvinna. Kammarrätten har nekat kvinnan bostadsbidrag som ensamstående eftersom hon inte har visat att hon inte bor med sin man.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om folkbokföring

2019-01-11

 Fråga om svensk lagstiftning avseende folkbokföring i vissa fall kan anses stå i strid med rätten till skydd av privat- och familjeliv enligt Europakonventionen (Mål nr 3456--3457-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 667--668-17).

Share Öppna i ny flik

Sahlgrenska får kamerabevaka korridorer

2019-01-11

 Kammarrätten tillåter kamerabevakning på Sahlgrenska sjukhuset i korridorerna utanför två intensivvårdsavdelningar. Bevakning får ske dygnet runt men Sahlgrenska får inte spela in och bevara bilderna.

Share Öppna i ny flik

Attunda tingsrätt frikänner avdelningschef på häktet i mål om vållande till annans död

2019-01-11

 I maj 2017 avled en man av uttorkning (vätskebrist) efter att han varit häktad en tid. Tingsrätten har idag meddelat dom i målet där en avdelningschef på häktet har åtalats för vållande till annans död och tjänstefel. Avdelningschefen har haft ett ansvar för den intagnes hälsa men det är inte bevisat att han har nåtts av sådana signaler att han varit skyldig att agera på annat sätt än han gjort.