Huvudförhandling i mål om sexuella övergrepp mot barn via nätet m.m. - B 765-17 vid Borås tingsrätt

2019-01-09

 

Borås tingsrätt har i dag den 9 januari 2019 haft fortsatt huvudförhandling i rubricerat mål. Tingsrätten beslutade efter avslutad huvudförhandling den 4 december 2018 - sedan rätten vid överläggning funnit att det presenterats övertygande bevisning om att den tilltalade har gjort sig skyldig till ett stort antal olika former av sexuella övergrepp mot barn - att den tilltalade skulle genomgå en läkarundersökning enligt 1 § lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk undersökning för att ha underlag för att kunna bestämma påföljd i målet. Det rättspsykiatriska utlåtandet inkom till tingsrätten den 3 januari 2019. Utlåtandet visar att den tilltalade inte har begått de misstänkta gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning, att den tilltalade vid tiden för undersökningen inte har en allvarlig psykisk störning, och att det därmed inte finns medicinska förutsättningar att överlämna honom till rättspykistrisk vård enligt 31 kap. 3 § brottsbalken. Det föreligger således inte något fängelseförbud. Dom kommer att meddelas genom att hållas tillgänglig på tingsrättens kansli onsdagen den 30 januari 2019 kl. 11.00.

Den tilltalade ska kvarbli i häkte i avvaktan på att dom meddelas. 

 

Senast ändrad: 2019-01-09