Dom i mål om sjukpenninggrundande inkomst

2019-01-07

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att dispositioner avseende skogskonto ska behandlas på samma sätt som skattemässiga dispositioner inom ramen för periodiseringsfondssystemet vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst.

Bifogade filer: Mål nr 5563-17 Senast ändrad: 2019-01-07