Åtal har väckts i mål angående mord i Moholm, Töreboda kommun i juli 2018

2019-01-09

Huvudförhandlingsplanen är under framarbetning och kommer att finnas tillgänglig för att beställa via e-post samt finnas tillgänglig på vår hemsida framöver.

Det är inte möjligt för åhörare att reservera plats i förhandlingssalen.

För att ta del av handlingar i målet kontakta oss via e-postadress:

bestallningar.tsb@dom.se

 

Senast ändrad: 2019-01-09