Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Information kring målet om misstänkt mord i Sjöstad i Karlstad

2018-05-25

 Åklagaren har i dag väckt åtal mot två män som anklagas för att ha mördat en man den 28 november 2017 i Sjöstad i Karlstad. Förhandling i målet är planerad att pågå under fyra dagar med start måndag den 4 juni 2018.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om grov mordbrand mot synagoga i Göteborg

2018-05-25

 Göteborgs åklagarkammare väckte den 25 maj 2018 åtal mot tre personer misstänkta för grov mordbrand alternativt försök till grov mordbrand mot Judiska församlingen i Göteborg den 9 december 2017.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om grovt barnpornografibrott

2018-05-24

 I början av maj väckte åklagaren åtal mot fem personer för grovt barnpornografibrott.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i Nordkalkmålet

2018-05-24

 Efter den svåra olyckan den 1 november 2011 på Nordkalks anläggning i Luleå, då en man avled och flera skadades, dömdes dåvarande platschefen vid Nordkalk för arbetsmiljöbrott, bestående av grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada, till villkorlig dom och böter. Nordkalk ålades att betala företagsböter om tre miljoner kronor och skadestånd till de drabbade. En enig...

Share Öppna i ny flik

Rättegång i mål om grov olovlig underrättelseverksamhet mot person avslutad

2018-05-23

 Tingsrätten har den 22 maj 2018 avslutat huvudförhandling i mål om grov olovlig underrättelseverksamhet mot person (mål nr B 2778-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål ang. grov våldtäkt mot barn mm

2018-05-23

 Vänersborgs tingsrätt har idag avkunnat dom i ett mål där en man åtalats för omfattande brottslighet riktad mot flera närstående personer under en tvåårsperiod då de levt tillsammans på flera platser i Västra Götaland.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord och brott mot griftefrid

2018-05-23

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där en man åtalats för mord och brott mot griftefrid. Brotten riktades mot mannens hustru. Enligt mannen dog hustrun av ett olyckligt fall i samband med ett bråk och han förnekade därför mord. Han erkände brott mot griftefrid och medgav att han hanterat kroppen på det sätt som åklagaren påstått.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-05-23

 Meddelanden som har skickats till Riksbanken endast för offentliggörande i myndighetens tidskrift Penning- och valutapolitik omfattas av handlingsoffentligheten eftersom den aktuella tidskriften inte är en tryckt periodisk skrift.

Share Öppna i ny flik

Öppet Hus 26 maj

2018-05-22

 Efter renovering och ombyggnation ordnar Kalmar tingsrätt Öppet Hus för att inviga lokalerna. Alla är hjärtligt välkomna!

Share Öppna i ny flik

Detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen upphävs

2018-05-22

 Mark- och miljödomstolen upphäver genom en dom idag kommunens beslut om detaljplan för byggande av Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Domstolen bedömer bl.a. att planen innebär påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövården, att trafikfrågan inte är löst på ett tillfredsställande sätt och att planen innebär betydande olägenheter för en grannfastighet. Domstolen säger alltså nej til...