Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Rättegång i mål om grov olovlig underrättelseverksamhet mot person avslutad

2018-05-23

 Tingsrätten har den 22 maj 2018 avslutat huvudförhandling i mål om grov olovlig underrättelseverksamhet mot person (mål nr B 2778-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål ang. grov våldtäkt mot barn mm

2018-05-23

 Vänersborgs tingsrätt har idag avkunnat dom i ett mål där en man åtalats för omfattande brottslighet riktad mot flera närstående personer under en tvåårsperiod då de levt tillsammans på flera platser i Västra Götaland.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord och brott mot griftefrid

2018-05-23

 Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där en man åtalats för mord och brott mot griftefrid. Brotten riktades mot mannens hustru. Enligt mannen dog hustrun av ett olyckligt fall i samband med ett bråk och han förnekade därför mord. Han erkände brott mot griftefrid och medgav att han hanterat kroppen på det sätt som åklagaren påstått.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2018-05-23

 Meddelanden som har skickats till Riksbanken endast för offentliggörande i myndighetens tidskrift Penning- och valutapolitik omfattas av handlingsoffentligheten eftersom den aktuella tidskriften inte är en tryckt periodisk skrift.

Share Öppna i ny flik

Öppet Hus 26 maj

2018-05-22

 Efter renovering och ombyggnation ordnar Kalmar tingsrätt Öppet Hus för att inviga lokalerna. Alla är hjärtligt välkomna!

Share Öppna i ny flik

Detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen upphävs

2018-05-22

 Mark- och miljödomstolen upphäver genom en dom idag kommunens beslut om detaljplan för byggande av Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Domstolen bedömer bl.a. att planen innebär påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövården, att trafikfrågan inte är löst på ett tillfredsställande sätt och att planen innebär betydande olägenheter för en grannfastighet. Domstolen säger alltså nej til...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2018-05-22

 Fråga om omfattningen av kommunstyrelsens granskning inför beslut om förstärkt uppsiktsplikt och vad en laglighetsprövning av beslutet kan omfatta.

Share Öppna i ny flik

Örndalen Exploatering AB

2018-05-22

 Pressmeddelande 2018-05-22

Share Öppna i ny flik

Östersundsbo döms till 12 års fängelse för bl.a. ett stort antal grova våldtäkter mot barn via internet

2018-05-22

 Hovrätten dömer mannen för att han tillsammans med andra via internet vid ett 40 tal tillfällen har förgripit sig på barn i Filippinerna. Mannen döms även för att han i hemlighet vid ett mycket stort antal tillfällen har filmat personer på toaletter och för grovt barnpornografibrott. Hovrätten har i målet i huvudsak gjort samma bedömningar som tingsrätten. Mannen frikänns dock i tre fall och...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om arbetsgivaravgifter samt skattetillägg

2018-05-21

 Ett bolag har inte varit skyldigt att betala arbetsgivaravgifter när de som utfört arbete för bolaget och mottagit ersättning härför har varit enskilda näringsidkare godkända för F-skatt.