Dom i mål om mord och brott mot griftefrid

2018-05-23

Tingsrätten dömde mannen för brott mot griftefrid men ansåg att det inte var bevisat att han hade dödat hustrun. Straffet bestämdes till fängelse i två år. Tingsrätten dömde också ut skadestånd till efterlevande. Åklagaren överklagade och ville att hovrätten skulle döma mannen också för mord. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att det inte är ställt bortom rimligt tvivel att mannen uppsåtligen berövat hustrun livet. En viktig omständighet är att åklagaren inte har lagt fram någon bevisning som binder mannen till det händelseförlopp som enligt åklagaren ledde till hustruns död. Mannen döms därför inte heller i hovrätten för mord. Fängelsestraffet på två år för brott mot griftefrid står fast.Kvinnans närmast anhöriga får skadestånd, men hovrätten avslår kraven från efterlevande som inte anses vara särskilt närstående.

Senast ändrad: 2018-05-23