Rättegång i mål om grov olovlig underrättelseverksamhet mot person avslutad

2018-05-23

Dom i målet kommer att meddelas den 15 juni 2018 kl. 11.00. Tidpunkten för doms meddelande är preliminär och kan komma att ändras.

Senast ändrad: 2018-05-23