Huvudförhandling i mål om grovt barnpornografibrott

2018-05-24

Läs åklagarens pressmeddelande här: https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/?newsId=328A9A12B825F2D8

Tingsrätten har bestämt dagar för huvudförhandling i ett av målen. Det målet gäller två av de åtalade personerna. Förhandlingen hålls i tingsrättens lokaler på Björnkullavägen 5 A i Flemingsberg och beräknas ta två eller tre dagar. Följande dagar har bestämts:

torsdagen den 7 juni 2018 fredagen den 8 juni 2018 torsdagen den 14 juni 2018 (reservdag)

Delar av förhandlingen kommer att hållas bakom stängda dörrar med hänsyn till sekretess. Tingsrätten återkommer med mer information om detta när det är bestämt.

Även mål B 5428-17 kommer att handläggas vid Södertörns tingsrätt. Tingsrätten planerar att sätta ut det målet till huvudförhandling vid ett senare tillfälle.

Målen beträffande de övriga två personerna (B 5389-17 respektive B 5425-17) har däremot överlämnats till Stockholms tingsrätt respektive Nyköpings tingsrätt.

Senast ändrad: 2018-05-24