Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beredningsåtgärd i det s.k. Högskoleprovsmålet

2019-05-13

 Domen i det så kallade Högskoleprovsmålet (Norrköpings tingsrätts mål B 1296-18) har överklagats av flera av de tilltalade som dömdes av tingsrätten. Även åklagaren har överklagat domen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2019-05-10

 Regeringen har den 9 maj 2019

Share Öppna i ny flik

Prövning av framställning om utlämning till Kina

2019-05-10

 Kina har framställt en begäran till Sverige om att en person som är kinesisk medborgare ska utlämnas dit.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om överprövning av avtals giltighet

2019-05-10

 Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal ska få bestå trots att förutsättningarna för att förklara avtalet ogiltigt är uppfyllda.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2019-05-10

 Fråga hur den maximala tiden för verkställighetsförvar ska beräknas.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-05-10

 Ett beslut om avlägsnande som överklagats måste som regel överprövas av domstolen även om utlänningen har lämnat landet och därmed verkställt sig själv.

Share Öppna i ny flik

Dom avseende mord på Nydala

2019-05-10

 Den 3 juli 2018 sköts en man till döds på Nydala i Malmö. Samtidigt fick en annan ung man livshotande skador.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om förutsättningarna för Polismyndigheten att omhänderta skjutvapen

2019-05-09

 Fråga om förutsättningarna för Polismyndigheten att omhänderta skjutvapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis på grund av en anmälan från en läkare som endast anger att den enskilde av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen (Mål nr 6053-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2063-18)

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2019-05-09

 Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att ett bolags upplåtelse till Migrationsverket av ett s.k. ABT-boende för asylsökande mervärdesskatterättsligt inte utgör ett enda sammansatt skattepliktigt tillhandahållande. Upplåtelsen anses istället bestå av i vart fall två separata tjänster i form av logi och kost. Frågan om dessa tjänster är skattepliktiga har återförvisats till Skatterättsnämnden...

Share Öppna i ny flik

Mannen som är åtalad för vapenfynd i container ska vara häktad tills dom meddelas

2019-05-09

 Idag, den 9 maj, avslutades den fem dagar långa huvudförhandlingen i det mål där en man är åtalad för synnerligen grovt vapenbrott. Dom kommer att meddelas onsdagen den 22 maj kl 14.00. Fram till dess ska mannen vara häktad.