Dom avseende mord på Nydala

2019-05-10

I början av mars 2019 åtalades fyra unga män för att tillsammans och i samförstånd ha kommit överens om att beröva de två målsägandena livet. Enligt åklagaren ska männen ha lockats till Malmö och Nydala där de kommit att förflytta sig till den park där de sedan blivit skjutna. Enligt åklagaren skulle en av de tilltalade ha hållit i vapnet men även övriga tilltalade var att bedöma som gärningsmän.

Tingsrätten har genomfört huvudförhandling under mars och april och har idag meddelat dom i målet.

 

Tingsrätten finner att det är ställt bortom rimligt tvivel att den som åtalats som skytten var den som höll i vapnet och utdelade de skott som dödade den ene målsäganden och livshotande skadade den andre. Bevisningen har bestått i de uppgifter som den överlevande målsäganden lämnat direkt i anslutning till skjutningen, bland annat dokumenterat av polisens kroppskameror men även de uppgifter han lämnat när han hörts inför domstol. Det finns även vittnesuppgifter som ger stöd för att den utpekade mannen var skytten samt viss annan bevisning.

 

Tingsrätten dömer därför mannen för mord och försök till mord. Det har enligt tingsrätten varit frågan om en ren avrättning och mordförsöket har haft samma karaktär. Den överlevande målsäganden har berättat att det sista skottet riktades mot hans ansikte men träffade istället och skadade hans ena tumme. Gärningsmannen har därefter enligt målsäganden igen riktat vapnet mot hans huvud men då har vapnet klickat.

 

Straffvärdet för såväl mordet som mordförsöket är mycket högt och tingsrätten har bestämt påföljden till fängelse på livstid.

 

När det gäller de tre andra åtalade anser tingsrätten inte att det är ställt bortom rimligt tvivel att de förstått att avsikten var att målsägandena skulle skjutas och dödas efter att de kommit till Nydala och därefter förflyttat sig till Nydalaparken. Åtalet vad gäller mord och mordförsök har därför ogillats.

 

Tre åtalade har dömts för viss annan brottslighet.

 

Den tilltalade som döms för mord och mordförsök ska betala skadestånd till den överlevande målsäganden och till den döde målsägandens föräldrar och syskon.

 

Senast ändrad: 2019-05-10