Dom i målet om bl.a grov mordbrand; B 4822-18

2019-05-09

Samtliga fyra tilltalade döms, mot sitt nekande, för grov mordbrand enligt åtalet till fleråriga fängelsestraff. För två av de tilltalade blev fängelsestraffen på grund av åldern dock något kortare. De tilltalade ska också betala skadestånd till målsägandena.

En annan tilltalad döms för missbruk av urkund, begånget vid ett annat tillfälle, till böter.

Beträffande övriga åtal frikänns alla tilltalade eftersom bevisningen för att de befunnit sig på brottsplatserna och där begått brott enligt tingsrättens bedömning inte är tillräcklig. I dessa delar avslås därmed även målsägandenas skadeståndsyrkanden.

Senast ändrad: 2019-05-09