Prövning av framställning om utlämning till Kina

2019-05-10

Begäran om utlämning har överlämnats från riksåklagaren till Högsta domstolen. Högsta domstolens uppgift är att yttra sig till regeringen i frågan om det föreligger hinder mot att personen utlämnas till Kina. Om Högsta domstolen finner att hinder föreligger, får utlämning inte ske. I annat fall kommer frågan om utlämning att avgöras av regeringen.

Högsta domstolen har för närvarande inga närmare besked att ge angående ärendets fortsatta handläggning eller när beslut kan förväntas.

Justitiesekreteraren Karin Ahlstrand Oxhamre är ansvarig för handläggningen av ärendet.

Beställningar av handlingar i målet kan skickas till hogsta.domstolen@dom.se

Senast ändrad: 2019-05-10