Prövningstillstånd meddelat i mål om förutsättningarna för Polismyndigheten att omhänderta skjutvapen

2019-05-09

Fråga om förutsättningarna för Polismyndigheten att omhänderta skjutvapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis på grund av en anmälan från en läkare som endast anger att den enskilde av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen (Mål nr 6053-18, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 2063-18)