Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom angående tjänstefel vid svensk ambassad i utlandet

2019-04-26

 Stockholms tingsrätt har idag dömt en tjänsteman för att under år 2014 uppsåtligen ha begått tjänstefel till villkorlig dom. Åtalet omfattade 74 ärenden om s.k. Schengenviseringar för turism i Sverige. Tingsrätten har ogillat åtalet beträffande flertalet ärenden. Tjänstemannen var även åtalad för medhjälp till eller anstiftan till grov urkundsförfalskning men även i den delen har den tilltalade...

Share Öppna i ny flik

JC försätts i konkurs

2019-04-25

 Stockholms tingsrätt har i dag beslutat att JC försätts i konkurs. Advokaten Mats Emthén har utsetts till förvaltare i konkursen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om förberedelse till terroristbrott

2019-04-25

 Den 2 maj påbörjar hovrätten huvudförhandlingen i ett mål om bl.a. förberedelse till terroristbrott. Förhandlingen kommer att hållas i Stockholms tingsrätt, säkerhetssal 2, och beräknas pågå till och med den 24 maj.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i migrationsmål

2019-04-25

 Fråga om anknytningsperson med tidsbegränsad anställning och medlemskap i arbetslöshetskassa kan anses uppfylla försörjningskravet.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten var inte jävig att fortsätta huvudförhandlingen i ett brottmål för att ta upp kompletterande bevisning

2019-04-25

 En tid efter att huvudförhandlingen i hovrätten hade avslutats, men innan dom hade meddelats, gav den tilltalade in ny bevisning. Hovrätten bestämde att huvudförhandlingen skulle fortsätta med samma domare. Den tilltalade ansåg att hovrätten borde ha beslutat att ny huvudförhandling skulle ha hållits med andra domare.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer sju män för människohandel

2019-04-25

 I en dom som meddelats i dag dömer hovrätten sju män för bl.a. människohandel och bestämmer påföljderna till fängelse i mellan sex år och ett år och sex månader. Detta innebär att hovrätten i huvudsak ansluter sig till den dom som Växjö tingsrätt meddelade i december förra året. Hovrätten dömer dock för människohandel beträffande fler målsägande än tingsrätten och skärper straffen för fem av de...

Share Öppna i ny flik

Man döms för synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott

2019-04-25

 Tingsrätten dömer idag en 26-årig man till åtta års fängelse för synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Polisens beslut att under begränsad tid tilllåta böneutrop står fast

2019-04-24

 Kammarrätten ändrar inte Polisens beslut att tillåta en moské i Växjö att via högtalare sända ut böneutrop under 3 minuter och 45 sekunder en gång i veckan.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i mål om vapenfynd i container i Taberg

2019-04-24

 Åklagaren har väckt åtal mot den man som har varit häktad sedan sommaren 2018 såsom misstänkt för att ha innehaft vapen och vapendelar i en container i Taberg. Åklagaren yrkar att tingsrätten ska döma mannen för synnerligen grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord i Hjällbo

2019-04-24

 Hovrätten har i dag meddelat dom i målet om mordet på den man som hittades död i ett dike vid en cykelväg i Hjällbo den 21 oktober 2017. Den åtalade mannen döms av hovrätten för mord till 18 års fängelse.