Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Man döms för synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott

2019-04-25

 Tingsrätten dömer idag en 26-årig man till åtta års fängelse för synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Polisens beslut att under begränsad tid tilllåta böneutrop står fast

2019-04-24

 Kammarrätten ändrar inte Polisens beslut att tillåta en moské i Växjö att via högtalare sända ut böneutrop under 3 minuter och 45 sekunder en gång i veckan.

Share Öppna i ny flik

Åtal väckt i mål om vapenfynd i container i Taberg

2019-04-24

 Åklagaren har väckt åtal mot den man som har varit häktad sedan sommaren 2018 såsom misstänkt för att ha innehaft vapen och vapendelar i en container i Taberg. Åklagaren yrkar att tingsrätten ska döma mannen för synnerligen grovt vapenbrott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om mord i Hjällbo

2019-04-24

 Hovrätten har i dag meddelat dom i målet om mordet på den man som hittades död i ett dike vid en cykelväg i Hjällbo den 21 oktober 2017. Den åtalade mannen döms av hovrätten för mord till 18 års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Förutsättningarna för utvisning på grund av brott när den tilltalade har vistats länge i Sverige

2019-04-24

 När en utlänning har vistats länge i Sverige kan utvisning på grund av brott ske endast om det finns synnerliga skäl. Högsta domstolen har i en dom som meddelats i dag utvecklat vad som kan utgöra synnerliga skäl och hur olika faktorer som är relevanta ska vägas mot varandra.

Share Öppna i ny flik

Man döms för försök till mord i Vallentuna

2019-04-24

 I december 2018 kom en helt vitklädd person in på ett bilföretag i ett industriområde i Vallentuna och stack en kniv i bröstkorgen på en anställd. Skadorna blev livshotande. En man som varit anhållen och häktad sedan några timmar efter händelsen har nu, mot sitt nekande, dömts för försök till mord.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-04-23

 Rätt att ta del av allmän handling; överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 2019-02-22 i ärende 81-2019/54.

Share Öppna i ny flik

Ytterligare ett prejudikat om penningtvättsbrott

2019-04-18

 I ett mål om penningtvättsbrott behandlar Högsta domstolen dels hur det brottet förhåller sig till ett bedrägeri som förbrott, dels straffvärdebedömningen.

Share Öppna i ny flik

Norsk jägare döms för grovt vållande till kroppsskada efter att ha skjutit joggare

2019-04-18

 Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt den man som i media benämnts ”den norske jägaren” för grovt vållande till kroppsskada och grovt jaktbrott. Påföljden har bestämts till fängelse i ett år. Målsäganden får skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Det s.k. Östersundsmålet

2019-04-18

 Huvudförhandlingen med början den 24 april 2019 har ställts in.