Polisens beslut att under begränsad tid tilllåta böneutrop står fast

2019-04-24

 

Stiftelsen Växjö muslimer har sedan maj 2018 ett tillstånd att varje fredag kl. 13.00 sända ut böneutrop via högtalare, med en angiven maximal ljudnivå. Böneutropet får pågå under 3 minuter och 45 sekunder.

 

Polisens tillståndsbeslut har fattats enligt ordningslagen.

 

Några närboende till moskén har överklagat till förvaltningsrätten och sagt att de störs av ljudet. De menar att deras rätt enligt Europakonventionen att slippa bli utsatta för ett religiöst budskap kränks genom beslutet. Förvaltningsrätten avslog överklagandena.

 

Nu har kammarrätten prövat om böneutropen ska tillåtas. 

 

Kammarrätten kommer fram till att beslutet inte kränker de rättigheter som skyddas av Europakonventionen.

 

En stat måste balansera enskildas olika rättigheter enligt Europakonventionen. Det gäller yttrandefriheten och religionsfriheten. En avvägning som ska vara proportionell ska göras i varje situation. Det framgår av Europadomstolens praxis som är vägledande när det gäller mänskliga rättigheter. Tillståndsbeslutet innehåller begränsningar om när, hur ofta, hur länge och med hur hög maximal ljudvolym som böneutrop får sändas ut. De högsta tillåtna ljudvolymerna är förenliga med Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Med de begränsningar som Polisen har kommit fram till anser kammarrätten att tillståndet är proportionerligt och väl avvägt

Bifogade filer: 5873-15 samt fr dom 5953-18 m.fl Senast ändrad: 2019-04-24